Bra att veta

Hos oss kan du känna trygghet att Ditt djur är i goda händer!

Inför utlandsresa

 • Pass
 • Rabiesvaccin
 • Chipmärkning
 • Avmaskning
 • Avmaskning hos katt
 • Avmaskning hund
 • OBS! Ny information om in - och utresa:

 • Jordbruksverkets hemsida

Att tänka innan sommaren

 • Skydd ditt djur
 • Anaplasmos
 • Ormbett
 • Sommarvärmen

Att tänka på inför jaktsäsongen

 • Läs mer

Att tänka innan operation

 • Blodprov innan narkos
 • Att ätta och dricka innan narkos
 • Bad innan operation
 • Rasting

Att tänka efter operation

 • Kvarstående narkoseffekter
 • Krage
 • När ni kommer hem
 • Sårläkning
 • Sårvård
 • Feber?

Råd efter kastration

 • Råd efter kastration
 • Råd efter kastration av hankatt
 • Råd efter kastration av honkatt
 • Råd efter kastration av hanhund
 • Råd efter kastration av tik